Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

27 lipca 2017 r. w Olsztynie oraz 1 sierpnia br. w Kaliningradzie odbyły się warsztaty dla potencjalnych beneficjentów i partnerów Dużych Projektów Infrastrukturalnych 2017-08-01, Kategoria: Aktualności z programu

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja 2014-2020 zorganizował praktyczne warsztaty dla przyszłych beneficjentów i partnerów Dużych Projektów Infrastrukturalnych (DPI) z Polski i Rosji, które odbyły się 27 lipca w Olsztynie (Polska) oraz 1 sierpnia 2017 r. w Kaliningradzie (Rosja). W warsztatach łącznie wzięło udział 35 przedstawicieli różnych instytucji, których streszczenia projektów zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Aktualnie potencjalni beneficjenci i partnerzy przygotowują pełne Aplikacje Projektowe, które muszą zostać złożone do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, najpóźniej do 31 sierpnia br.

Pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu przedstawili uczestnikom spotkań praktyczne informacje dotyczące wypełniania pełnych Formularzy Aplikacyjnych oraz obowiązkowych aneksów. W spotkaniu wziął udział ekspert zewnętrzny, który zaprezentował informacje na temat zapewnienia równego traktowania osób z niepełnosprawnościami w projektach. Po przeprowadzonych warsztatach, pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego wraz z ekspertem udzielili indywidualnych konsultacji przyszłym beneficjentom i partnerom Dużych Projektów Infrastrukturalnych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Galeria

Warsztaty dla potencjalnych beneficjentów i partnerów Dużych Projektów Infrastrukturalnych – przygotowanie pełnych Formularzy Aplikacyjnych PL

Warsztaty dla potencjalnych beneficjentów i partnerów Dużych Projektów Infrastrukturalnych – przygotowanie pełnych Formularzy Aplikacyjnych RU