Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Seminarium informacyjne dotyczące programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Gdańsku 2017-10-20, Kategoria: Aktualności z programu

19 października br. Urząd Marszałkowski Wojewódzka Pomorskiego zorganizował regionalne seminarium informacyjne dotyczące programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób, w tym przedstawiciele samorządów terytorialnych, uczelni wyższych, instytucji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych oraz prywatnych przedsiębiorstw.

Podczas spotkania przedstawiciel  Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Rosja 2014-2020 zaprezentował ogólne informacje o Programie Polska-Rosja 2014-2020.

Galeria

Seminarium informacyjne dotyczące programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Gdańsku