Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Wspólny Sekretariat Techniczny

Zgłaszanie nieprawidłowości

e-mail: nieprawidlowosciEWT@mr.gov.pl   

 

dr Katarzyna Maria Bartnik – Kierownik WST 

e-mail: Katarzyna.Bartnik@plru.eu

tel. +48 89 722 81 82

 

Maria Jaczek – Administrator Biura

e-mail: Maria.Jaczek@plru.eu 

tel. +48 89 722 81 10

 

Katarzyna Wantoch-Rekowska – Oficer Informacji

e-mail: Katarzyna.Wantoch-Rekowska@plru.eu

tel. +48 89 722 81 56

 

Anna Szczerbowska – Menedżer Finansowy

e-mail: Anna.Szczerbowska@plru.eu

tel. +48 89 722 81 65

 

Alina Nazarenko – Menedżer Finansowy

e-mail: Alina.Nazarenko@plru.eu

tel.  +48 89 722 81 64

 

Yulia Petrovich – Menedżer Projektu

e-mail: Yulia.Petrovich@plru.eu

tel. +48 89 722 81 61

 

Miłosz Wielgat – Menedżer Projektu

e-mail: Milosz.Wielgat@plru.eu

tel. +48 89 722 81 85