ANKIETA OCENY SZKOLENIA

Szkolenia z wdrażania projektów dla beneficjentów projektów regularnych z CT „Środowisko” oraz „Dostępność

Szanowni Państwo!
Informacje, które zostaną podane w niniejszej ankiecie, posłużą jako wskazówki do tego, aby podnieść poziom szkolenia, w którym Państwo uczestniczą, a także poziom skuteczności i atrakcyjności następnych szkoleń. Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk i wpisanie wszelkich uwag, które mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu jakości szkolenia, w którym Państwo uczestniczą.

1

Proszę odpowiedzieć na pięciostopniowej skali, w jakim stopniu obyte szkolenie spełniło Pani/Pana oczekiwania?


2

Proszę odpowiedzieć na pięciostopniowej skali, jak ocenia Pani/Pan przydatność zdobytych informacji pod względem podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności?


3

Proszę ocenić na pięciostopniowej skali, w jakim stopniu uzyskane informacje pogłębiły Pani/Pana wiedzę teoretyczną z omawianego na szkoleniu obszaru?


4

Proszę ocenić posługując się pięciostopniową skalą, wiedzę prowadzących i ich przygotowanie merytoryczne.


5

Proszę odpowiedzieć posługując się trzystopniową skalą, jak ocenia Pan/Pani zakres prezentowanego materiału?


6

Proszę ocenić na pięciostopniowej skali, sposób przekazywania informacji przez prowadzących szkolenia.


7

Proszę ocenić w pięciostopniowej skali szkolenie od strony organizacyjnej?


8

8. Jakie treści merytoryczne Pani/Pana zdaniem powinny być uwzględnione w kolejnych szkoleniach tego typu?: