POLAND-RUSSIA Cross-border Cooperation Programme 2014–2020

European Union
 

Dear Auditors! The checklist for project control was supplemented with instructions! 2020-11-17, Category: Programme news

We kindly inform you that the checklist for project control was supplemented with instructions for auditors and is available on the Programme website. In the field "REMARKS / COMMENTS" the instructions on proper filling of the checklist were added.

The document in English is available on the Programme website in the tab: “For Beneficiaries” – "Documents for beneficiaries".

Privacy policy

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1