Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Aktualności z programu

2018-03-15

Rusza kolejna edycja konkursu RegioStars

Celem konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk dotyczących rozwoju regionalneo oraz wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które mogą być inspiracją dla innych regionów. W tym roku nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach: 1. Supporting smart industrial transition (Wspieranie inteligentnej transformacji przemysłowej) 2. Achieving sustainability through low carbon emissions (Osiąganie zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla) 3. Creating better access to public services (Tworzenie lepszego dostępu do usług publicznych) 4. Tackling migration challenges (Sprostanie wyzwaniom związanym z migracją) 5. Topic of the year 2018: Investing in cultural heritage (Temat roku 2018: Inwestowanie w dziedzictwo kulturowe).
zobacz więcej
2018-03-12

Zapraszamy do udziału w ankiecie nt. świadczenia transgranicznych usług publicznych w Europie

Program Współpracy ESPON 2020 prowadzi obecnie badanie dotyczące wymiaru terytorialnego w zakresie świadczenia transgranicznych usług publicznych w Europie. Celem tego badania jest przedstawienie głównych cech świadczenia usług publicznych na granicach UE, aby podkreślić potencjalne problemy terytorialne związane z zapewnieniem ich świadczenia oraz określić przyszłe potrzeby w tej dziedzinie.
zobacz więcej
2018-03-06

Spotkanie informacyjne w Elblągu

1 marca 2018 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zorganizował spotkanie w Hotelu Młyn, w którym uczestniczyły 23 osoby. Podczas wydarzenia przekazano informacje na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej. Pracownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Rosja 2014-2020 zaprezentował ogólne informacje na temat Programu i udzielił odpowiedzi na pytania uczestników.
zobacz więcej
2018-02-26

Program Polska-Rosja wraz z innymi programami weźmie udział w kongresie Przyszłość Morza Bałtyckiego w Sztokholmie

W dniach 8-9 marca 2018 r. Program Polska-Rosja wraz z innymi partnerami weźmie udział w kongresie Przyszłość Morza Bałtyckiego, który odbędzie się w Sztokholmie (Szwecja). Przedstawiciel Programu wygłosi prezentację podczas wspólnego warsztatu dotyczącego innowacyjnych praktyk adaptacji klimatu i instrumentów finansowania oraz będzie udzielać konsultacji na stoisku informacyjnym prowadzonym wspólnie z innymi programami.
zobacz więcej
2018-02-05

Komisja Europejska ogłosiła nabór na projekty pilotażowe z zakresu likwidacji barier przygranicznych

1 lutego 2018 r. Komisja Europejska ogłosiła nabór na projekty pilotażowe z zakresu likwidacji barier przygranicznych. Mogą one dotyczyć kwestii związanych z zatrudnieniem, zdrowiem, transportem, wielojęzycznością, czy współpracą instytucji. Dofinansowanie może sięgnąć maksymalnie 20 tys. euro, a projekt może trwać do 15 miesięcy. Projekty mogą dotyczyć np. ujednolicenia norm prawnych, czy pokonywania przeszkód natury administracyjnej.
zobacz więcej
2018-02-02

Spotkanie informacyjne w Elblągu – wsparcie projektów w programach INTERREG i EIS

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „Przegląd możliwości otrzymania wsparcia w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej: Interreg Południowy Bałtyk i Interreg Europa oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa: Polska-Rosja”.
zobacz więcej
2018-01-09

Wspólny Sekretariat Techniczny poszukuje Administratora Biura oraz Menedżera Projektu (umowa o pracę na zastępstwo)

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 poszukuje Administratora Biura oraz Menedżera Projektu (umowa o pracę na zastępstwo do końca września 2018 r.).
zobacz więcej
2017-12-29

Porozumienie Finansowe pomiędzy Polską, Federacją Rosyjską oraz Komisją Europejską zostało podpisane!

28 grudnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Program Polska-Rosja 2014-2020. Następnego dnia o godz. 12:00 Pan Minister Jerzy Kwieciński podpisał w imieniu rządu trójstronne Porozumienie Finansowe dot. realizacji Programu, które zostało uprzednio zaakceptowane przez Federację Rosyjską oraz Komisję Europejską. Tym samym Program Polska-Rosja 2014-2020 został oficjalnie zatwierdzony do realizacji.
zobacz więcej
2017-12-21

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! / С Новым годом и Рождеством!

We would like to wish you a very Merry Christmas and a wonderful Happy New Year! May it bring you joy, happiness and peace! Let’s take this time to celebrate our values and affections with our loved ones! Wishing you all the best in 2018, JTS of the Poland-Russia Programme 2014-2020 team
zobacz więcej
2017-12-11

Świąteczny Quiz

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zaprasza do udziału w świątecznym quizie zorganizowanym z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Quiz składa się z pytań dotyczących Programu Polska-Rosja 2014-2020, obydwu krajów zaangażowanych w jego realizację tj. Polski i Rosji oraz ich świątecznych i noworocznych tradycji.
zobacz więcej