Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Poland - Russia European Union
 

Aktualności z programu

2020-02-19

Świętuj z nami Dni Otwarte Funduszy Europejskich!

Sięgnęliście po unijne dotacje i zrealizowaliście/ realizujecie projekt? Wspaniale! Teraz pozwólcie, by dowiedziała się o tym Wasza miejscowość, region, województwo czy nawet cała Polska. Dołączcie do nas. Świętujcie razem z nami podczas siódmej już edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich!
zobacz więcej
2020-02-04

Zostań wolontariuszem w ramach inicjatywy „Interreg Volunteer Youth”

Czy chciałbyś brać udział w projektach europejskich i wspierać współpracę w Unii Europejskiej i poza nią? Jeśli masz mniej niż 31 lat i więcej niż 18 lat i pochodzisz z kraju europejskiego lub jednego z krajów partnerskich, możesz zostać wolontariuszem w ramach inicjatywy „Interreg Volounteer Youth”.
zobacz więcej
2020-01-24

Ankieta dotycząca przygotowania Programu na lata 2021-2027

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się prace nad przyszłą edycją Programu na lata 2021-2027. Nowy Program będzie realizowany w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” polityki spójności Unii Europejskiej (tzw. Interreg) oraz nowego Instrumentu Sąsiedztwa, Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej zastępującego obecny Europejski Instrument Sąsiedztwa.
zobacz więcej
2020-01-17

Aktualna wersja wytycznych do weryfikacji wydatków z załącznikami dostępna na stronie Programu

Informujemy, że zmieniły się Wytyczne do Weryfikacji Wydatków wraz z załącznikami.
zobacz więcej
2020-01-16

Wzór umowy między beneficjentem a audytorem

Informujemy, że na naszej stronie Programu zamieściliśmy wzór umowy między beneficjentem a audytorem. Przedmiotowy dokument znajduje się w zakładce „Dla beneficjentów” – „Dokumenty dla beneficjentów”.
zobacz więcej
2019-12-04

Przeprowadzono szkolenia z wdrażania dla beneficjentów projektów regularnych z CT „Dziedzictwo” oraz beneficjentów Dużych Projektów Infrastrukturalnych

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 przeprowadził trzy szkolenia z wdrażania dla beneficjentów projektów regularnych z CT „Dziedzictwo” oraz beneficjentów Dużych Projektów Infrastrukturalnych.
zobacz więcej
2019-11-19

Dwie części Podręcznika Programu zostały zaktualizowane i są dostępne na naszej stronie

Informujemy, że zostały zaktualizowany dwie części Podręcznika Programu – część I – Aplikant oraz część II – Realizacja Projektu. Obie wersje dostępną są w dwóch zakładach: „Dla beneficjentów” – „Dokumenty dla beneficjentów” oraz „Nabór wniosków” – „Dokumenty”. Poprzednie wersje dokumentów zostały przeniesione do archiwum.
zobacz więcej
2019-11-12

Konferencja naukowa „Europa Rodzin. 15 lat Polski w Unii Europejskiej"

W dniach 7-8 listopada br. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukową pn. „Europa Rodzin. 15 lat Polski w Unii Europejskiej”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, dyplomaci oraz beneficjenci projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej.
zobacz więcej
2019-11-05

Spotkanie Klastra Północnego podczas Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy

W dniach 29-31 października br. w Strasburgu odbył się Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, podczas którego zaprezentowano programy wdrażane na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, w szczególności 7 programów współpracy transgranicznej klastra północnego, w których partnerem jest Federacja Rosyjska (Program Kolarctic, Karelia, Południowo-Wschodnia Finlandia-Rosja, Estonia-Rosja, Łotwa-Rosja, Litwa-Rosja, Polska-Rosja).
zobacz więcej
2019-10-31

Zmiany w projekcie

Pragniemy poinformować, że dokumenty do wprowadzania zmian w projekcie dostępne są w zakładce „Dla beneficjentów” – „Dokumenty dla beneficjentów”.
zobacz więcej