Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Aktualności z programu

2018-04-16

Pierwszy nabór wniosków został ogłoszony!

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zaprasza do składania wniosków aplikacyjnych w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie projektów. Wartość środków przeznaczonych na I nabór wynosi łącznie 41 416 888,64 EUR i jest on otwarty na wszystkie priorytety Programu: Priorytet 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego (alokacja 12 097 756,55 EUR). Priorytet 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym (alokacja 17 348 198,28 EUR). Priorytet 3. Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja (alokacja 6 188 201,05 EUR).Priorytet 4. Wspólne działania na rzecz efektywności i bezpieczeństwa na granicach (alokacja 5 782 732,76 EUR).
zobacz więcej
2018-04-06

Robocze tłumaczenia pakietu aplikacyjnego dla I naboru wniosków są już dostępne w językach narodowych

Uprzejmie informujemy, że zostały przygotowane robocze tłumaczenia pakietu aplikacyjnego dla I naboru wniosków. Przedmiotowe dokumenty zostały zamieszczone na stronie Programu odpowiednio w wersji polskiej oraz rosyjskiej w zakładce „Nabór wniosków – dokumenty”.
zobacz więcej
2018-04-06

Szkolenia dla wnioskodawców – Pierwszy nabór wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza na szkolenia podmioty zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Spotkania odbędą się w następujących terminach: - 25.04.2018 r. – Białystok, - 07.05.2018 r. – Kaliningrad, - 08.05.2018 r. – Olsztyn, - 10.05.2018 r. – Gdańsk.
zobacz więcej
2018-03-30

Wesołych Świąt Wielkanocnych! С Праздником Светлой Пасхи!

May it bring you all together for a great celebration filled with lots of joy, love and faith. Wishing you every happiness, prosperity and success! JTS of the Poland-Russia Programme 2014-2020 team
zobacz więcej
2018-03-29

Informujemy, że jest dostępna nowa wersja pakietu aplikacyjnego dla I naboru wniosków

Uprzejmie informujemy, że pakiet aplikacyjny dla I naboru wniosków został zaktualizowany. Przedmiotowe dokumenty zostały zamieszczone na stronie Programu w zakładce „Nabór wniosków – dokumenty”. Archiwalne dokumenty zostały przeniesione do zakładki „Nabór wniosków – archiwum”.
zobacz więcej
2018-03-20

II Posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego – wybrano Duże Projekty Infrastrukturalne

W dniach 15-16 marca 2018 r. w Białymstoku odbyło się II posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Najważniejsze decyzje podjęte podczas spotkania dotyczyły wyboru Dużych Projektów Infrastrukturalnych, przyjęcia indykatywnego harmonogramu działań w Programie na rok 2018 oraz zatwierdzenie wieloletniego budżetu Pomocy Technicznej. Ponadto omówiono kwestie dotyczące rozliczenia Programu Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
zobacz więcej
2018-03-15

Rusza kolejna edycja konkursu RegioStars

Celem konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk dotyczących rozwoju regionalneo oraz wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które mogą być inspiracją dla innych regionów. W tym roku nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach: 1. Supporting smart industrial transition (Wspieranie inteligentnej transformacji przemysłowej) 2. Achieving sustainability through low carbon emissions (Osiąganie zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla) 3. Creating better access to public services (Tworzenie lepszego dostępu do usług publicznych) 4. Tackling migration challenges (Sprostanie wyzwaniom związanym z migracją) 5. Topic of the year 2018: Investing in cultural heritage (Temat roku 2018: Inwestowanie w dziedzictwo kulturowe).
zobacz więcej
2018-03-12

Zapraszamy do udziału w ankiecie nt. świadczenia transgranicznych usług publicznych w Europie

Program Współpracy ESPON 2020 prowadzi obecnie badanie dotyczące wymiaru terytorialnego w zakresie świadczenia transgranicznych usług publicznych w Europie. Celem tego badania jest przedstawienie głównych cech świadczenia usług publicznych na granicach UE, aby podkreślić potencjalne problemy terytorialne związane z zapewnieniem ich świadczenia oraz określić przyszłe potrzeby w tej dziedzinie.
zobacz więcej
2018-03-06

Spotkanie informacyjne w Elblągu

1 marca 2018 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zorganizował spotkanie w Hotelu Młyn, w którym uczestniczyły 23 osoby. Podczas wydarzenia przekazano informacje na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej. Pracownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Rosja 2014-2020 zaprezentował ogólne informacje na temat Programu i udzielił odpowiedzi na pytania uczestników.
zobacz więcej
2018-02-26

Program Polska-Rosja wraz z innymi programami weźmie udział w kongresie Przyszłość Morza Bałtyckiego w Sztokholmie

W dniach 8-9 marca 2018 r. Program Polska-Rosja wraz z innymi partnerami weźmie udział w kongresie Przyszłość Morza Bałtyckiego, który odbędzie się w Sztokholmie (Szwecja). Przedstawiciel Programu wygłosi prezentację podczas wspólnego warsztatu dotyczącego innowacyjnych praktyk adaptacji klimatu i instrumentów finansowania oraz będzie udzielać konsultacji na stoisku informacyjnym prowadzonym wspólnie z innymi programami.
zobacz więcej