Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Poland - Russia European Union
 

QUIZ – „Jak dobrze znasz Unię Europejską i Program Polska-Rosja 2014-2020” 2017-09-22, Kategoria: Aktualności z programu

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zaprasza do udziału w quizie na temat Programu Polska-Rosja 2014-2020 oraz Unii Europejskiej. Konkurs organizowany jest z okazji Dnia Europejskiej Współpracy, który obchodzony jest 21 września oraz w dniach poprzedzających oraz następujących po tej dacie. Głównym celem Dnia Europejskiej Współpracy jest pokazanie osiągnięć europejskich regionów i państw współpracujących ponad granicami narodowymi. 

Quiz został przygotowany w języku angielskim i składa się z 12 pytań. W każdym pytaniu tylko jedna z trzech odpowiedzi jest poprawna. Informacje, które pomogą w rozwiązaniu quizu, można znaleźć na naszej stronie internetowej, w szczególności w zakładce „O PROGRAMIE”.

Swoją wiedzę o UE i Programie PL-RU będzie można sprawdzić do 02.10.2017 r. Szczegółowe zasady udziału w quizie zostały opisane w regulaminie zamieszczonym pod artykułem.

Dla osób, które otrzymają największą ilość punktów przewidziane są nagrody. Wręczenie nagród nastąpi podczas dnia otwartego Wspólnego Sekretariatu Technicznego, który odbędzie się 05.10.2017 r. w siedzibie WST przy ulicy Głowackiego 14 w Olsztynie.

Życzymy powodzenia i zapraszamy do wspólnej zabawy!

Link do quizu i Regulamin:

Link do quizu

Regulamin Quizu (plik w formacie pdf; rozmiar: 480 KB)

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1