Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Komisja Europejska ogłosiła nabór na projekty pilotażowe z zakresu likwidacji barier przygranicznych 2018-02-05, Kategoria: Aktualności z programu

1 lutego 2018 r. Komisja Europejska ogłosiła nabór na projekty pilotażowe z zakresu likwidacji barier przygranicznych. Mogą one dotyczyć kwestii związanych z zatrudnieniem, zdrowiem, transportem, wielojęzycznością, czy współpracą instytucji. Dofinansowanie może sięgnąć maksymalnie 20 tys. euro, a projekt może trwać do 15 miesięcy. Projekty mogą dotyczyć np. ujednolicenia norm prawnych, czy pokonywania przeszkód natury administracyjnej. 

Wybrane przedsięwzięcia będą stanowić podstawę badania innowacyjnych sposobów na rozwiązanie problemów związanych z granicami. Ich wyniki zostaną podsumowane w końcowym kompendium, które zostanie szeroko rozpowszechnione. W procedurze składania wniosków może uczestniczyć każdy organ publiczny (tj. władze krajowe, regionalne i lokalne), który zechce zaangażować się w opracowywanie rozwiązań problemów związanych z granicami w swoim obszarze kompetencji. 

Komisja wybierze maksymalnie 20 projektów pilotażowych, a kryteriami wyboru będą wysoka wartość demonstracyjna i potencjał do powielania. Termin na składanie wniosków mija 30 kwietnia br.

 Więcej informacji znajduje się po linkiem: https://www.b-solutionsproject.com