Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Spotkanie informacyjne w Elblągu 2018-03-06, Kategoria: Aktualności z programu

1 marca 2018 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zorganizował spotkanie w Hotelu Młyn, w którym uczestniczyły 23 osoby. Podczas wydarzenia przekazano informacje na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej. Pracownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Rosja 2014-2020 zaprezentował ogólne informacje na temat Programu i udzielił odpowiedzi na pytania uczestników.

Galeria

Spotkanie informacyjne w Elblągu