Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Rusza kolejna edycja konkursu RegioStars 2018-03-15, Kategoria: Aktualności z programu

Celem konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk dotyczących rozwoju regionalneo oraz wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które mogą być inspiracją dla innych regionów.

W tym roku nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:

1. Supporting smart industrial transition (Wspieranie inteligentnej transformacji przemysłowej)
2. Achieving sustainability through low carbon emissions (Osiąganie zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla)
3. Creating better access to public services (Tworzenie lepszego dostępu do usług publicznych)
4.Tackling migration challenges (Sprostanie wyzwaniom związanym z migracją)
5. Topic of the year 2018: Investing in cultural heritage (Temat roku 2018: Inwestowanie w dziedzictwo kulturowe)

Nagrodą dla zwycięzców będzie film promocyjny o projekcie oraz puchar i certyfikat RegioStars 2018. Tegoroczna ceremonia rozdania nagród odbędzie się 9 października 2018 r. w Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Finaliści zostaną zaproszeni na ceremonię i otrzymają certyfikat oraz medal, a projekty finałowe znajdą się w broszurze wydanej przez Komisję Europejską oraz w bazie dobrych praktyk publikowanej na stronie InfoRegio.

Zgłoszenia mogą przesyłać kierownicy projektów po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej. Z jednego programu można zgłosić maksymalnie dwa projekty do danej kategorii.

Aplikacje muszą być przesłane do 15 kwietnia br. wyłącznie online przez  stronę: https://www.regiostarsawards.eu/login.php

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej:  http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards.