Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Ankieta dotycząca organizacji naboru wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 2018-09-13, Kategoria: Aktualności z programu

W imieniu Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 Wspólny Sekretariat Techniczny zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety pt. „Call for proposals in the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020”.

Badanie ma na celu poznanie Państwa opinii nt. przeprowadzonego pierwszego naboru wniosków w Programie. Ankieta skierowana jest do wnioskodawców Programu oraz osób uczestniczących w przeprowadzonych przez WST szkoleniach.

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 26 września 2018 r. Przekazane przez Państwa opinie posłużą lepszej organizacji naboru wniosków w przyszłości.

Ankieta jest całkowicie dobrowolna i anonimowa. Wypełnienie niniejszego kwestionariusza ankiety jest rozumiane jako wyrażenie Państwa zgody na udział w badaniu.

Bardzo dziękujemy Państwu za poświęcony czas.

Link do ankiety: http://ebadania.pl/9d5dd925ef5302e2