Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Duże Projekty Infrastrukturalne zatwierdzone przez Komisję Europejską! 2018-12-18, Kategoria: Aktualności z programu

Informujemy, że Komisja Europejska zatwierdziła do realizacji trzy Duże Projekty Infrastrukturalne, które otrzymają dofinansowanie ze środków Programu. Na ich wdrażanie zostanie przeznaczone około 12,5 mln euro ze środków Unii Europejskiej oraz 3,4 mln euro z wkładu finansowego Federacji Rosyjskiej do Programu.

Wybrano następujące projekty:

Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malbork (Etap 2).

Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce.

Więcej informacji na temat powyższych przedsięwzięć znajduje się na stronie internetowej Programu, w zakładce „projekty” – „Duże Projekty Infrastrukturalne”.