Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Poland - Russia European Union
 

Uroczyste podpisanie pierwszej umowy o dofinansowanie w Bartoszycach 2019-06-11, Kategoria: Aktualności z programu

11 czerwca 2019 r. w Bartoszycach została podpisana pierwsza umowa o dofinansowanie na realizację Dużego Projektu Infrastrukturalnego "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Województwo Warmińsko-Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie) oraz Administrację Okręgu Miejskiego Gusiew, w ramach Celu Tematycznego „Dostępność”. W ramach projektu planowana jest budowa mostu w Bartoszycach wraz z budową nowego odcinka drogi po polskiej stronie granicy oraz remont ulic i chodników w miejscowości Gusiew po stronie rosyjskiej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności do przejścia granicznego Bezledy – Bagrationowsk oraz rozwoju sieci transportowej w obszarze przygranicznym.

Całkowita wartość projektu wynosi 8 milionów euro, z czego dofinansowanie z Programu wynosi 7,2 mln euro.

Galeria

Uroczyste podpisanie pierwszej umowy o dofinansowanie w Bartoszycach