Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Poland - Russia European Union
 

Spotkanie Klastra Północnego podczas Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy 2019-11-05, Kategoria: Aktualności z programu

W dniach 29-31 października br. w Strasburgu odbył się Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, podczas którego zaprezentowano programy wdrażane na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, w szczególności 7 programów współpracy transgranicznej klastra północnego, w których partnerem jest Federacja Rosyjska (Program Kolarctic, Karelia, Południowo-Wschodnia Finlandia-Rosja, Estonia-Rosja, Łotwa-Rosja, Litwa-Rosja, Polska-Rosja).

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych to organ doradczy, reprezentujący władze lokalne i regionalne członków Rady Europy. Składa się z Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów. Głównymi zadaniami Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych jest promowanie rozwoju demokracji na szczeblu lokalnym i umacnianie kontaktów regionów z zagranicą.

Podczas Kongresu zostały zorganizowane wydarzenia towarzyszące, promujące programy współpracy transgranicznej. Przygotowano stoisko informacyjne, na którym w dniach 29-31 października udzielano informacji na temat programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Zorganizowano seminarium 30 października, podczas którego wygłoszono prezentacje na temat 7 programów współpracy transgranicznej realizowanych na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską. Głównym obszarem zainteresowania były zagadnienia dotyczące środowiska, zdrowia, wspierania biznesu, dziedzictwa kulturowego czy współpracy międzyludzkiej. Pani Katarzyna Maria Bartnik – Kierownik WST Programu Polska-Rosja 2014-2020 przedstawiła przykłady projektów z obszaru dziedzictwa kulturowego związanych z ochroną zabytków, tworzeniem miejsc bardziej atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów pogranicza polsko-rosyjskiego, które zostały sfinansowane z Programu Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 lub otrzymają wsparcie z Programu Polska-Rosja 2014-2020.

Pomiędzy sesjami Kongresu, w dniu 30 października zorganizowano przyjęcie z udziałem wszystkich uczestników, na którym Pan Anders Knape – Prezydent Kongresu, Pan Alexander Drozdenko – Przewodniczący Rosyjskiej Delegacji przy Kongresie, Pan Karl-Heinz Lambertz – Prezydent Komitetu Regionów oraz Wiceprezydent Kongresu oraz Pani Simona Pohlová – Przedstawicielka Komisji Europejskiej, podkreślili istotną rolę programów współpracy transgranicznej w budowaniu relacji dobrosąsiedzkich pomiędzy regionami transgranicznymi.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 był reprezentowany przez przedstawiciela Instytucji Zarządzającej – p. Ewę Termenę-Chyży – Radcę Ministra w Departamencie Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pana Leszka Bullera – Dyrektora Centrum Projektów Europejskich oraz Panią Katarzynę Marię Bartnik – Kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Rosja 2014-2020.

Materiały do pobrania:

Prezentacja-współpraca ponad granicami (plik w formacie pdf; rozmiar: 3,24 MB)

Galeria

Spotkanie Klastra Północnego podczas Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1