Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Poland - Russia European Union
 

Realizacja projektów podczas panującej pandemii COVID-19 2020-03-13, Kategoria: Aktualności z programu

Drodzy Beneficjenci,

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym oraz jego negatywnym wpływem na realizację projektów w ramach programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa informujemy, że Instytucja Zarządzająca będzie brała pod uwagę wyjątkowe i nieprzewidziane okoliczności spowodowane powyższym przy ocenie realizacji projektów.

Wszystkie przypadki będą rozpatrywane indywidualne, wychodząc naprzeciw beneficjentowi. W zależności od rodzaju projektu i problemu będziemy razem z Państwem szukać optymalnych w danym przypadku rozwiązań.

Instytucja Zarządzająca wspólnie z partnerami zagranicznymi pracuje nad mechanizmami, które w sposób elastyczny i korzystny dla Państwa pozwolą na sprawną realizację zaplanowanych w projektach działań. W ramach powyższego przewidujemy m.in:

  • wyrażanie zgody na wydłużenie okresu realizacji projektów,
  • wydłużenie terminów składania wniosków o płatność,
  • elastyczne podejście do terminów przeprowadzania kontroli na miejscu,
  • bardziej elastyczne podejście do oceny kwalifikowalności wydatków, na którą ma wpływ obecne zagrożenie epidemiczne.

Uprzejmie prosimy o bieżące informowanie opiekuna projektu we Wspólnym Sekretariacie Technicznym o ewentualnych problemach w projekcie, które są spowodowane zagrożeniem epidemicznym wskutek rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Jednocześnie prosimy również o jak najszybsze podjęcie wszelkich niezbędnych starań związanych z odwołaniem spotkań i odzyskaniem zapłaconych w ramach projektów środków, zgodnie z warunkami umowy w przypadku anulowania: podróży, spotkania, wydarzenia, itp.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1