Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Poland - Russia European Union
 

Nasze projekty w konkursie RegioStars 2020! 2020-06-01, Kategoria: Aktualności z programu

Dwa projekty zrealizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 biorą udział w konkursu RegioStars 2020, organizowanym corocznie przez Komisję Europejską.

Pierwszy zgłoszony projekt „Muzea ponad granicami” zrealizowany został przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie. Projekt „Muzea ponad granicami” można odnaleźć w trzeciej kategorii: Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu – umiejętności i edukacja dla cyfrowej Europy (Inclusive growth – Skills & Education for a digital Europe).

Drugi projekt zrealizowany przez Miasto Ełk we współpracy z miastem Oziersk pt. „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy”, został zgłoszony w kategorii: Wzmocnienie pozycji młodzieży w ramach współpracy ponad granicami – temat roku 2020 (Youth empowerment for cooperation across borders – 30 years of Interreg – topic of the year 2020).

Zgłoszone projekty, zostały opublikowane na stronie RegioStars pod linkiem: https://regiostarsawards.eu/. Można je wspierać „polubieniami”. Wystarczy kliknąć ikonę serca znajdującą się przy opisie projektu. Lista wybranych finalistów zostanie ogłoszona 9 lipca br. W kolejnym kroku będziemy mogli głosować na nasz ulubiony projekt. Link do głosowania online opublikujemy na naszej stronie internetowej.