Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Zakończenie projektu „Muzea ponad granicami. Etap II” 2022-06-15, Kategoria: Aktualności z projektów

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu kończy realizację projektu „Muzea ponad granicami. Etap II”. To przedsięwzięcie promujące historyczne i kulturowe dziedzictwo regionu przygranicznego i miasta Elbląg, oparte na partnerskiej współpracy z instytucjami z kraju i zagranicy. Nadrzędnym i długofalowym celem projektu było zachowanie i rozwój dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu przygranicznego, w tym obiektów muzealnych, a w efekcie zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu i samych instytucji zaangażowanych w przedsięwzięcie.

Projekt był realizowany od września 2019 roku. Ze względu na nieprzewidziane przeszkody w postaci pandemii COVID-19 pierwotny termin zakończenia prac został przesunięty na czerwiec bieżącego roku. Na realizację przedsięwzięcia Muzeum uzyskało dofinansowanie w wysokości 131 746,63 euro. Środki te zostały przeznaczone na wzbogacenie oferty instytucji, w tym na realizację nowych wystaw oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni zewnętrznej na terenie muzeum.

W szczególności w ramach zadania zmodernizowano wystawę „Świadectwa. Historia w twarzach – twarze historii”, będącą opowieścią o dawnych mieszkańcach Elbląga i okolic, którzy po II wojnie światowej musieli opuścić swoją ojczyznę. Ekspozycja ta została uzupełniona o dalszą część tej historii, poświęconą powojennym osadnikom oraz procesowi odbudowy miasta z powojennych zniszczeń, zatytułowaną „Miasto nowych ludzi. Elbląg w pierwszej powojennej dekadzie 1945-1955”.

Zmiany zaszły także na muzealnym dziedzińcu, gdzie powstał ogród zielny oraz zamontowano leżaki zapewniające relaks zwiedzającym. Zakupiono także sprzęt pozwalający na organizację imprez i wydarzeń plenerowych, w tym między innymi ekran pneumatyczny do projekcji filmowych, namioty, meble ogrodowe i wypoczynkowe. Dzięki zrealizowanym inwestycjom możliwe jest pełniejsze wykorzystywanie terenów zielonych wokół muzeum na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej.

W ramach projektu pracownicy instytucji wzięli także udział w konferencjach i innych wydarzeniach, realizowanych między innymi przez Partnera – Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu. W Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu powstało centrum multimedialne. „Światowid” pozyskał m.in. nowy skaner oraz dodatkowy sprzęt do digitalizacji zbiorów muzealnych, umożliwiający cyfryzację zabytków.

Zwieńczeniem projektu było otwarte wydarzenie artystyczne „Kulturalne (NIE)pokoje”, które zostało zorganizowane przez Muzeum przy współpracy z Biblioteką Elbląską dn. 11 czerwca 2022 r. Uczestnicy imprezy mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z Krystyną Kurczab-Redlich, znaną dziennikarką i korespondentką zagraniczną, wysłuchania koncertu jazzowego oraz obejrzenia spektaklu „Proces” w wykonaniu aktorów Teatru Formy z Wrocławia.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1