Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Obowiązek wykluczania podmiotów i osób wspierających agresję w Ukrainie przy zawieraniu umów i udzielaniu zamówień 2022-06-30, Kategoria: Aktualności z programu

Komisja Europejska i Rząd RP przyjęły regulacje dotyczące nałożenia sankcji wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne w Ukrainie lub są za nie odpowiedzialne. Celem sankcji jest nałożenie ograniczeń lub wyłączenie z możliwości wspierania tych podmiotów i osób z środków publicznych.

Prosimy aby:

  • każdy wnioskodawca (jeśli program pozwala na rozpoczęcie realizacji zamówienia przez podpisaniem umowy o dofinansowanie) oraz
  • każdy beneficjent

weryfikował czy osoby i podmioty, którym zamierza udzielić zamówienia są objęte sankcjami lub są powiązane z osobami i podmiotami objętymi sankcjami.

Jeśli zidentyfikują Państwo takie podmioty lub osoby powiązane należy je wykluczyć z postępowań i nie zawierać z nimi umów.

Instytucje programowe będą weryfikować wystąpienie powiązań na etapie naborów wniosków o dofinansowanie, a następnie na etapie kontroli wydatków. Wystąpienie takich powiązań może skutkować uznaniem zadeklarowanych wydatków za niekwalifikowalne w części lub całości.

Listy osób i podmiotów objętych sankcjami znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dodatkowo w załącznikach do rozporządzeń UE:

Przy udzielaniu zamówień rekomendujemy aby wprowadzili Państwo obowiązek złożenia przez wykonawców oświadczenia o braku istnienia wykluczających powiązań. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, linkhttps://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/przykladowe-wzory-oswiadczen-skladanych-na-podstawie-art.-125-ust.-1-i-5-pzp,-uwzgledniajace-regulacje-sankcyjne/przykladowe-wzory-oswiadczen-skladanych-na-podstawie-art.-125-ust.-1-i-5-pzp,-uwzgledniajace-regulacje-sankcyjne 

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1