Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Nowa wersja dokumentu uzupełniającego do Podręczników Programu 2023-02-08, Kategoria: Aktualności z programu

Informujemy, że druga wersja dokumentu uzupełniającego do Podręczników Programu, zatwierdzona przez Wspólny Komitet Monitorujący 7 lutego 2023 r., dostępna jest do pobrania w zakładce „Dla Beneficjentów” – „Dokumenty dla beneficjentów”.

Dokument został uzupełniony o:

  • odpowiednie przepisy wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2192 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia przepisów szczegółowych dotyczących programów współpracy na lata 2014-2020 wspieranych z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” wskutek zakłócenia realizacji programów;
  • decyzje podjęte przez Wspólny Komitet Monitorujący podczas spotkania w dniu 7 grudnia 2022 r.

Główne zmiany wprowadzone przez nową wersję dokumentu uzupełniającego do Podręczników Programu dotyczą:

  • uznania za niekwalifikowalne całości dofinansowania wypłaconego rosyjskim beneficjentom ze środków Programu (bez względu na źródło finansowania) z uwagi na brak przeprowadzenia audytów po stronie rosyjskiej; ponadto całe dofinansowanie pochodzące
    z wkładu Unii Europejskiej wypłacone rosyjskim beneficjentom będzie podlegało procedurze odzyskania;
  • upoważnienia Instytucji Zarządzającej do jednostronnej zmiany umów o dofinansowanie na podstawie decyzji przez nią wydanej, bez konieczności uprzedniej zgody Wspólnego Komitetu Monitorującego (w tym zmiany beneficjenta wiodącego lub zmiany planu finansowania lub terminów realizacji).

Niewypłacone i odzyskane środki europejskie od beneficjentów rosyjskich będą dostępne dla polskich beneficjentów w realizowanych projektach.

Obecnie instytucje Programu podejmują starania o redystrybucję tych środków wśród dotychczasowych polskich beneficjentów Programu. Wspólny Sekretariat Techniczny zbiera informacje od beneficjentów za pomocą ankiety badającej zainteresowanie uzyskaniem dodatkowego dofinansowania na następujące działania:

  1. Zadania związane z przeciwdziałaniem kryzysowi migracyjnemu, zgodne z druga wersją dokumentu uzupełniającego do Podręczników Programu.
  2. Inne działania zgodne ze wskaźnikami bieżącego projektu (lub innymi wskaźnikami Programu w ramach Celu Tematycznego), a także zwiększenie finansowania bieżących działań, na które nie były zaplanowane wystarczające środki.

Wszystkie działania projektowe finansowane w ramach Programu zostaną zakończone do 31 grudnia 2023 r.

Decyzję o podziale środków i zwiększeniu zakresu projektów podejmie Wspólny Komitet Monitorujący.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1