Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Aktualności

2018-05-25

VIII Forum Regionów Partnerskich Obwodu Kaliningradzkiego w Swietłogorsku

Wydarzenie odbyło się 22 maja (we wtorek), w teatrze "Bursztynowa Sala". Uczestnicy Forum zostali przywitani przez Pana Eduarda Batanova, Pierwszego Zastępcę Przewodniczącego Rządu Obwodu Kaliningradzkiego, Pana Markusa Ederera, Ambasadora Unii Europejskiej w Federacji Rosyjskiej, Pana Andreya Kelina, Dyrektora Departamentu Współpracy Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Pana Witalija Gudina, Dyrektora Departamentu Rozwoju i Regulacji Zewnętrznych Działań Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej, Panią Marinę Orgeeva, Przewodniczącą Dumy Obwodu Kaliningradzkiego oraz Pana Rogera Rayberga, Przewodniczącego Subregionalnej Współpracy Państw Morza Bałtyckiego.
zobacz więcej
2018-05-24

Pytania i odpowiedzi

Uprzejmie informujemy, że w sekcji "Pytania i odpowiedzi" w zakładce "Nabór wniosków" umieściliśmy najnowsze pytania (w trzech językach) wraz z odpowiedziami. Jednocześnie zachęcamy Państwa do zadawania pytań w języku angielskim, które będą umieszczane na naszej stronie internetowej.
zobacz więcej
2018-05-17

Dwanaście pytań o przyszłość Europy: Komisja Europejska rozpoczyna internetowe konsultacje z obywatelami

Zachęcamy do działu w internetowych konsultacjach społecznych zainicjowanych przez Komisję Europejską. Konsultacje skierowane są do wszystkich Europejczyków i dotyczą przyszłości Unii Europejskiej oraz kierunku jej dalszego działania.
zobacz więcej
2018-05-14

Wytyczne do weryfikacji wydatków wraz z załącznikami

Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie internetowej zostały opublikowane Wytyczne do weryfikacji wydatków w projektach finansowanych ze środków Programu wraz z załącznikami. Jest to podstawowy dokument określający obowiązki i zakres pracy audytorów weryfikujących wydatki ujęte w raportach z projektów.
zobacz więcej
2018-05-11

Szkolenia dla wnioskodawców pierwszego naboru wniosków w Programie Polska-Rosja zostały zakończone

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja przeprowadził serię szkoleń dla wnioskodawców w ramach trwającego pierwszego naboru wniosków. Podczas spotkań zaprezentowano ogólne informacje o naborze wniosków oraz przedstawiono pakiet aplikacyjny, wskaźniki produktu i rezultatu, kwalifikowalność wydatków, budżet projektu oraz zasady udzielania zamówień w ramach projektu. Po każdej z części beneficjenci mieli okazję zadawania pytań.
zobacz więcej
2018-05-02

Podręcznik Programu część II – Realizacja Projektu

Uprzejmie informujemy, że Wspólny Sekretariat Techniczny przygotował Podręcznik Programu część II - Realizacja Projektu.
zobacz więcej
2018-04-30

Warsztaty praktyczne z przygotowywania formularzy aplikacyjnych w generatorze wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza na warsztaty praktyczne z przygotowywania formularzy aplikacyjnych w generatorze wniosków. Spotkanie skierowane jest do wszystkich podmiotów przygotowujących wnioski o dofinansowanie w ramach I naboru wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Warsztaty odbędą się w następujących terminach: 29.05.2018 r. – Kętrzyn, 06.06.2018 r. – Suwałki, 08.06.2018 r. – Kaliningrad, 12.06.2018 r. – Nowy Dwór Gdański.
zobacz więcej
2018-04-30

Umowa Partnerska i Umowa o Dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Chcielibyśmy poinformować wszystkich potencjalnych beneficjentów, że zostały opracowane i zatwierdzone dokumenty „Umowa Partnerska” i „Umowa o Dofinansowanie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
zobacz więcej
2018-04-24

Spotkanie informacyjne w dla jednostek samorządu terytorialnego w Olsztynie

19 kwietnia 2018 r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zorganizował spotkanie w Hotelu Park, w którym uczestniczyło 15 osób. Podczas wydarzenia przekazano informacje na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej. Pracownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Rosja 2014-2020 zaprezentował informacje na temat Programu i trwającego naboru wniosków oraz udzielił odpowiedzi na pytania uczestników.
zobacz więcej
2018-04-24

V edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Zapraszamy wszystkich beneficjentów Funduszy Europejskich do wzięcia udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE). W tym roku DOFE odbędą się między 11 a 13 maja. Wydarzenie skierowane jest do beneficjentów FE, którzy otworzą swoją siedzibę lub udostępnią za darmo lub ze zniżką to, co oferują na co dzień.
zobacz więcej