Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Dokumenty

Obowiązujący pakiet aplikacyjny – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 30.03.2021

Podręcznik dla beneficjentów część I – Wnioskodawca 

Podręcznik Programu część I – Wnioskodawca_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 1,18 MB)

Podręcznik dla beneficjentów część II – Realizacja Projektu – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 30.03.2021  

Podręcznik Programu część II – Realizacji Projektu EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 1,03 MB)

Formularz aplikacyjny (FA)

Formularz aplikacyjny_EN (plik w formacie doc.; rozmiar: 301 KB)

Formularz aplikacyjny_PL (plik w formacie rtf.; rozmiar: 2,76 MB)

Budżet projektu (aneks do FA)

Budżet projektu_EN (aneks do FA) (plik w formacie xls; rozmiar: 89,5 KB)

Budżet projektu_PL (aneks do FA) (plik w formacie xls; rozmiar: 126 KB)

Metodologia obliczania kosztów administracyjnych

Metodologia obliczania kosztów administracyjnych_EN (plik w formacie xlsx; rozmiar: 19,9 KB)

Metodologia obliczania kosztów administracyjnych_PL (plik w formacie xlsx; rozmiar: 17,7 KB)

Inne aneksy do FA

Inne aneksy do FA_EN (plik w formacie doc; rozmiar: 492 KB)

Inne aneksy do FA_PL (plik w formacie doc; rozmiar: 507 KB)

Kryteria oceny formularza aplikacyjnego

Kryteria oceny formularza aplikacyjnego_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 178 KB)

Kryteria oceny formularza aplikacyjnego_PL (plik w formacie docx; rozmiar: 88,6 KB)

Pełna lista wskaźników

Pełna lista wskaźników_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 441 KB)

Pełna lista wskaźników_PL (plik w formacie pdf; rozmiar: 394 KB)

Metryki wskaźników produktu i rezultatu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Metryki wskaźników produktu i rezultatu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 872 KB)

Metryki wskaźników produktu i rezultatu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 PL (plik w formacie pdf; rozmiar: 1,13 MB)

Notatka dotycząca zamówienia

Notatka dotycząca zamówienia (plik w formacie docx; rozmiar: 63,8 KB)

Deklaracja bezstronności i poufności

Deklaracja bezstronności i poufności (plik w formacie pdf; rozmiar: 49,1 KB)

 

Wytyczne przygotowania studium wykonalności

Wytyczne przygotowania studium wykonalności_EN (plik w formacie pdf; rozmiar 514 KB)

Wytyczne przygotowania studium wykonalności_PL (plik w formacie pdf; rozmiar 566 KB)

Udzielanie zamówień publicznych przez rosyjskich beneficjentów będących podmiotami prywatnymi

Udzielanie zamówień publicznych przez rosyjskich beneficjentów będących podmiotami prywatnymi EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 4,74 MB)

Udzielanie zamówień publicznych przez rosyjskich beneficjentów będących podmiotami prywatnymi PL (plik w formacie pdf; rozmiar: 4,74 MB)

 

Umowa Partnerska_PL (plik w formacie doc; rozmiar: 323 KB)

Umowa o dofinansowanie_PL (plik w formacie doc; rozmiar: 332 KB)

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1