Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Dokumenty

Obowiązujący pakiet aplikacyjny – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 20.03.2018

Podręcznik dla beneficjentów część I – Wnioskodawca

Podręcznik Programu część I – Wnioskodawca_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 1,93 MB)

Podręcznik Programu część I – Wnioskodawca_PL (plik w formacie pdf; rozmiar: 2,42 MB)

Formularz aplikacyjny (FA)

Formularz aplikacyjny_EN (plik w formacie doc.; rozmiar: 301 KB)

Formularz aplikacyjny_PL (plik w formacie rtf.; rozmiar: 2,76 MB)

Budżet projektu (aneks do FA)

Budżet projektu_EN (aneks do FA) (plik w formacie xls; rozmiar: 89,5 KB)

Budżet projektu_PL (aneks do FA) (plik w formacie xls; rozmiar: 126 KB)

Metodologia obliczania kosztów administracyjnych

Metodologia obliczania kosztów administracyjnych_EN (plik w formacie xlsx; rozmiar: 19,9 KB)

Metodologia obliczania kosztów administracyjnych_PL (plik w formacie xlsx; rozmiar: 17,7 KB)

Inne aneksy do FA

Inne aneksy do FA_EN (plik w formacie doc; rozmiar: 492 KB)

Inne aneksy do FA_PL (plik w formacie doc; rozmiar: 507 KB)

Kryteria oceny formularza aplikacyjnego

Kryteria oceny formularza aplikacyjnego_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 178 KB)

Kryteria oceny formularza aplikacyjnego_PL (plik w formacie docx; rozmiar: 88,6 KB)

Pełna lista wskaźników

Pełna lista wskaźników_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 441 KB)

Pełna lista wskaźników_PL (plik w formacie pdf; rozmiar: 394 KB)

Metryki wskaźników produktu i rezultatu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Metryki wskaźników produktu i rezultatu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 872 KB)

Metryki wskaźników produktu i rezultatu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 PL (plik w formacie pdf; rozmiar: 1,13 MB)

Wytyczne przygotowania studium wykonalności

Wytyczne przygotowania studium wykonalności_EN (plik w formacie pdf; rozmiar 514 KB)

Wytyczne przygotowania studium wykonalności_PL (plik w formacie pdf; rozmiar 566 KB)

Udzielanie zamówień publicznych przez rosyjskich beneficjentów będących podmiotami prywatnymi

Udzielanie zamówień publicznych przez rosyjskich beneficjentów będących podmiotami prywatnymi EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 4,74 MB)

Udzielanie zamówień publicznych przez rosyjskich beneficjentów będących podmiotami prywatnymi PL (plik w formacie pdf; rozmiar: 4,74 MB)

 

Umowa Partnerska_PL (plik w formacie doc; rozmiar: 323 KB)

Umowa o dofinansowanie_PL (plik w formacie doc; rozmiar: 332 KB)