Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Generator on-line

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Olsztynie za pośrednictwem generatora on-line udostępnionego pod linkiem: https://generator.plru.eu/plruGenerator/ w terminie od 16.04.2018 r. do 16.07.2018 r.