Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Poland - Russia European Union
 

Archiwum

Archiwalna Umowa Partnerska oraz Umowa o Dofinansowanie

Umowa Partnerska_PL (plik w formacie doc; rozmiar: 230 KB)

Umowa o Dofinansowanie_PL (plik w formacie doc; rozmiar: 323 KB)

 

Programme Manual Part II - Project Implementation_EN (file type: pdf, size 1,3 MB)

 

Wytyczne do weryfikacji wydatków z załącznikami:

Wytyczne do weryfikacji wydatków

Wytyczne do weryfikacji wydatków EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 901 KB)

Ankes 1 Wytyczne dotyczące korekt finansowych

Aneks 1 Wytyczne dotyczące korekt finansowych EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 448 KB)

Aneks 2 Certyfikat audytora 

Aneks 2 Certyfikat audytora EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 657 KB)

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 932 KB)

Aneks 4 Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych

Aneks 4 Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych EN (dla polskich beneficjentów) (plik w formacie PDF; rozmiar:757 KB)

Aneks 5 Lista sprawdzająca dot. zamówień publicznych w Rosji

Aneks 5 Lista sprawdzająca dot. zamówień publicznych w Rosji EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 759 KB)

Aneks 6 Oświadczenie o poufności i bezstronności 

Aneks 6 Oświadczenie o poufności i bezstronności EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 562 KB)

Aneks 7 Lista sprawdzająca dot. zatwierdzenia audytora

Aneks 7 Lista sprawdzająca dot. zatwierdzenia audytora EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 546 KB)

Aneks 8 Zatwierdzenie audytora

Aneks 8 Zatwierdzenie audytora EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 400 KB)

Aneks 9a Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 1

Aneks 9a Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 1 EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 597 KB)

Aneks 9b Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 2

Aneks 9b Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 2 EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 652 KB)

Ankes 10 Notatka dot. nieprawidłowości

Aneks 10 Notatka dot. nieprawidłowości EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 535 KB)

Aneks 11 Lista sprawdzająca do weryfikacji zasad konkurencyjności dla polskich beneficjentów

Aneks 11 Lista sprawdzająca do weryfikacji zasad konkurencyjności dla polskich beneficjentów EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 803 KB)

 

Archiwalny Podręcznik Programu część II – Realizacja Projektu – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 13.11.2019

Podręcznik Programu część II – Realizacja Projektu_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 860 KB)