Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Archiwum

Archiwalny pakiet aplikacyjny – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 13.03.2020

Podręcznik Programu część I – Wnioskodawca

Podręcznik Programu część I – Wnioskodawca_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 1,14 MB)

Podręcznik Programu część II – Realizacja Projektu 

Podręcznik Programu część II – Realizacja Projektu_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 1,32 MB)

 

Archiwalna Umowa Partnerska oraz Umowa o Dofinansowanie

Umowa Partnerska_PL (plik w formacie doc; rozmiar: 230 KB)

Umowa o Dofinansowanie_PL (plik w formacie doc; rozmiar: 323 KB)

Programme Manual Part II - Project Implementation_EN (file type: pdf, size 1,3 MB)

 

Wytyczne do weryfikacji wydatków z załącznikami – zatwierdzone przez Wspólny Komitet Monitorujący 04.12.2020

Wytyczne do weryfikacji wydatków

Wytyczne do weryfikacji wydatków_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 438 KB)

Ankes 1 Wytyczne dotyczące korekt finansowych

Aneks 1 Wytyczne dotyczące korekt finansowych EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 256 KB)

Aneks 2 Certyfikat audytora 

Aneks 2 Certyfikat audytora EN (plik w formacie docx; rozmiar: 136 KB)

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu EN (plik w formacie docx; rozmiar: 177 KB) – wzór

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu EN (plik w formacie docx; rozmiar: 197 KB) – wzór z instrukcją

Aneks 3a Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli umowy do świadczenia usług

Aneks 3a Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli umowy do świadczenia usług (plik w formacie docx; rozmiar: 164 KB)

Aneks 4 Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych (polscy beneficjenci) – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzonych przed 1 stycznia 2021 r.

Aneks 4 Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych EN (dla polskich beneficjentów) (plik w formacie docx; rozmiar: 164 KB)

Aneks 4a Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych (polscy beneficjenci) – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzanych po 1 stycznia 2021 r.

Aneks 4a Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych (polscy beneficjenci) po 1 stycznia 2021 r. (plik w formacie docx; rozmiar: 169 KB)

Aneks 5 Lista sprawdzająca dot. zamówień publicznych w Rosji

Aneks 5 Lista sprawdzająca dot. zamówień publicznych w Rosji EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 213 KB)

Aneks 6 Oświadczenie o poufności i bezstronności 

Aneks 6 Oświadczenie o poufności i bezstronności EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 155 KB)

Aneks 7 Lista sprawdzająca dot. zatwierdzenia audytora

Aneks 7 Lista sprawdzająca dot. zatwierdzenia audytora EN (plik w formacie docx; rozmiar: 146 KB)

Aneks 8 Zatwierdzenie audytora

Aneks 8 Zatwierdzenie audytora EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 133 KB)

Aneks 9a Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 1

Aneks 9a Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 1 EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 194 KB)

Aneks 9b Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 2

Aneks 9b Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 2 EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 226 KB)

Aneks 9c Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – umowa do świadczenia usług

Aneks 9c Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu - umowa do świadczenia usług (plik w formacie PDF; rozmiar: 272 KB)

Aneks 10 Notatka dot. nieprawidłowości

Aneks 10 Notatka dot. nieprawidłowości_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 92 KB)

Aneks 11 Lista kontrolna do weryfikacji zasad konkurencyjności – dotyczy tylko polskich beneficjentów – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzonych przed 1 stycznia 2021 r.

Aneks 11 Lista kontrolna do weryfikacji zasad konkurencyjności – dotyczy tylko polskich beneficjentów_EN (plik w formacie doc; rozmiar 218 KB)

Aneks 11a Lista kontrolna do weryfikacji zasad konkurencyjności – dotyczy tylko polskich beneficjentów – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzanych po 1 stycznia 2021 r.

Aneks 11a Lista kontrolna do weryfikacji zasad konkurencyjności – dotyczy tylko polskich beneficjentów – dla zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 r. (plik w formacie doc; rozmiar: 204 KB)

 

Wytyczne do weryfikacji wydatków z załącznikami:

Wytyczne do weryfikacji wydatków

Wytyczne do weryfikacji wydatków EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 901 KB)

Ankes 1 Wytyczne dotyczące korekt finansowych

Aneks 1 Wytyczne dotyczące korekt finansowych EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 448 KB)

Aneks 2 Certyfikat audytora 

Aneks 2 Certyfikat audytora EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 657 KB)

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 932 KB)

Aneks 4 Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych

Aneks 4 Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych EN (dla polskich beneficjentów) (plik w formacie PDF; rozmiar:757 KB)

Aneks 5 Lista sprawdzająca dot. zamówień publicznych w Rosji

Aneks 5 Lista sprawdzająca dot. zamówień publicznych w Rosji EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 759 KB)

Aneks 6 Oświadczenie o poufności i bezstronności 

Aneks 6 Oświadczenie o poufności i bezstronności EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 562 KB)

Aneks 7 Lista sprawdzająca dot. zatwierdzenia audytora

Aneks 7 Lista sprawdzająca dot. zatwierdzenia audytora EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 546 KB)

Aneks 8 Zatwierdzenie audytora

Aneks 8 Zatwierdzenie audytora EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 400 KB)

Aneks 9a Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 1

Aneks 9a Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 1 EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 597 KB)

Aneks 9b Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 2

Aneks 9b Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 2 EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 652 KB)

Ankes 10 Notatka dot. nieprawidłowości

Aneks 10 Notatka dot. nieprawidłowości EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 535 KB)

Aneks 11 Lista sprawdzająca do weryfikacji zasad konkurencyjności dla polskich beneficjentów

Aneks 11 Lista sprawdzająca do weryfikacji zasad konkurencyjności dla polskich beneficjentów EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 803 KB)

 

Wytyczne do weryfikacji wydatków z załącznikami – zatwierdzone przez Wspólny Komitet Monitorujący 10.01.2020

Wytyczne do weryfikacji wydatków

Wytyczne do weryfikacji wydatków EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 399 KB)

Ankes 1 Wytyczne dotyczące korekt finansowych

Aneks 1 Wytyczne dotyczące korekt finansowych EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 300 KB)

Aneks 2 Certyfikat audytora 

Aneks 2 Certyfikat audytora EN (plik w formacie docx; rozmiar: 137 KB)

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu EN (plik w formacie docx; rozmiar: 197 KB) – nowa wersja

Aneks 3a Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli umowy do świadczenia usług

Aneks 3a Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli umowy do świadczenia usług (plik w formacie docx; rozmiar: 164 KB)

Aneks 4 Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych (polscy beneficjenci)

Aneks 4 Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych EN (dla polskich beneficjentów) (plik w formacie docx; rozmiar: 161 KB)

Aneks 5 Lista sprawdzająca dot. zamówień publicznych w Rosji

Aneks 5 Lista sprawdzająca dot. zamówień publicznych w Rosji EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 266 KB)

Aneks 6 Oświadczenie o poufności i bezstronności 

Aneks 6 Oświadczenie o poufności i bezstronności EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 115 KB)

Aneks 7 Lista sprawdzająca dot. zatwierdzenia audytora

Aneks 7 Lista sprawdzająca dot. zatwierdzenia audytora EN (plik w formacie docx; rozmiar: 146 KB)

Aneks 8 Zatwierdzenie audytora

Aneks 8 Zatwierdzenie audytora EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 101 KB)

Aneks 9a Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 1

Aneks 9a Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 1 EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 141 KB)

Aneks 9b Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 2

Aneks 9b Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 2 EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 220 KB)

Aneks 9c Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – umowa do świadczenia usług

Aneks 9c Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu - umowa do świadczenia usług (plik w formacie PDF; rozmiar: 272 KB)

Aneks 10 Notatka dot. nieprawidłowości

Aneks 10 Notatka dot. nieprawidłowości EN (plik w formacie docx; rozmiar: 47,5 KB)

Aneks 11 Lista kontrolna do weryfikacji zasad konkurencyjności – dotyczy tylko polskich beneficjentów

Aneks 11 Lista kontrolna do weryfikacji zasad konkurencyjności – dotyczy tylko polskich beneficjentów_EN (plik w formacie doc; rozmiar 221 KB)

 

Wytyczne do weryfikacji wydatków z załącznikami – zatwierdzone przez Wspólny Komitet Monitorujący 22.11.2021

Wytyczne do weryfikacji wydatków

Wytyczne do weryfikacji wydatków_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 221 KB)

Ankes 1 Wytyczne dotyczące korekt finansowych

Aneks 1 Wytyczne dotyczące korekt finansowych (plik w formacie docx; rozmiar: 155 KB)

Aneks 2 Certyfikat audytora 

Aneks 2 Certyfikat audytora_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 139KB)

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 181 KB)

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu EN (plik w formacie docx; rozmiar: 197 KB) – wzór z instrukcją

Aneks 3a Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli umowy do świadczenia usług

Aneks 3a Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli umowy do świadczenia usług_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 164 KB)

Aneks 4 Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych (polscy beneficjenci) – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzonych przed 1 stycznia 2021 r.

Aneks 4 Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych (polscy beneficjenci) – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzonych przed 1 stycznia 2021 r._EN (plik w formacie docx; rozmiar: 159 KB) – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 08.03.2022

Aneks 4a Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych (polscy beneficjenci) – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzanych po 1 stycznia 2021 r.

Aneks 4a Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych (polscy beneficjenci) – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzanych po 1 stycznia 2021 r._EN (plik w formacie docx; rozmiar: 166 KB) – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 08.03.2022

Aneks 5 Lista sprawdzająca dot. zamówień publicznych w Rosji

Aneks 5 Lista sprawdzająca dot. zamówień publicznych w Rosji_EN (plik w formacie docx, rozmiar: 152 KB)

Aneks 6 Oświadczenie o poufności i bezstronności 

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1