Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Ankieta: Jaka pomoc techniczna dla potencjalnych partnerów w projektach współpracy transgranicznej 29.04.2016, Kategoria: Szkolenia

Na prośbę projektu TESIM, który na zlecenie Komisji Europejskiej udziela pomocy technicznej w zakresie wdrażania i zarządzania programami Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza obecnych i potencjalnych partnerów do określenia swoich potrzeb w zakresie przygotowania się do najbliższego naboru wniosków (zgodnie z założeniami Instytucji Zarządzającej: w 2017 roku). Aby wyrazić swoje oczekiwania co do zakresu szkoleń czy też formy przekazu treści prosimy o wypełnienie ankiety, która znajduje się tutaj. 


Ankieta została przygotowana w języku angielskim. Prosimy o jej wypełnienie najpóźniej 11 maja 2016. W oparciu o informacje uzyskane od Państwa, projekt TESIM przy współpracy z WST, przygotuje program szkoleniowo-rozwojowy, dedykowany poszerzeniu możliwości udziału w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.