Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Negocjacje nowego programy Polska-Rosja 2014-2020 zakończone sukcesem 01.07.2016, Kategoria: Szkolenia

Mamy przyjemność poinformować, iż prace nad przygotowaniem wspólnego programu współpracy transgranicznej z udziałem Polski i Rosji na lata 2014-2020 dobiegły końca. Uzgodniony 28 czerwca 2016 roku Dokument Programowy został skierowany do Komisji Europejskiej.

W niedawno zakończonych negocjacjach brali udział przedstawiciele polskiego Ministerstwa Rozwoju, rosyjskiego Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, a jak również przedstawiciele regionów, które skorzystają z Programu: trzech polskich województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także obwodu kaliningradzkiego.

Za zarządzanie Programem odpowiedzialne będzie Ministerstwo Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej będzie pełniło rolę Instytucji Krajowej.

Wspólny Sekretariat Techniczny zostanie przeniesiony z Warszawy do Olsztyna (województwo warmińsko-mazurskie), co usprawni proces wsparcia aplikantów i beneficjentów w skutecznym przygotowaniu, składaniu i wdrażaniu projektów, jak również zapewni im odpowiedni dostęp informacji na ten temat. 

Planowany budżet na wspólne polsko-rosyjskie projekty wyniesie 61,9 mln EUR (41,3 mln EUR ze środków Unii Europejskiej i 20,6 mln EUR z budżetu Federacji Rosyjskiej). Dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na działania w obszarze promocji kultury lokalnej i zachowania dziedzictwa historycznego, ochronę środowiska oraz poprawę komunikacji i zwiększenie bezpieczeństwa na obszarze przygranicznym Polski i Rosji.