Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Poland - Russia European Union
 

GMINA PURDA

Adres

PURDA 19
11-030 PURDA

Strona internetowa

www.purda.pl

Kraj

Polska

Region

olsztyński

Priorytet

(CT 6) P2 Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym

Status prawny organizacji

administracja publiczna

Szukam partnera z:

Russia

Imię i nazwisko

Tomasz Czarniewski

Pozycja/funkcja sprawowana w organizacji

Podinspektor

Telefon

+48895122223

E-mail

ug@purda.pl

Pomysł na projekt (w języku angielskim)

Purda municipality is looking for a partner to co-operate on the project of the Poland-Russia Cross-Border Cooperation Program 2014-2020 Thematic objective 6 Environmental protection and adaptation to climate change Priority 2: Cooperation for a clean environment in the cross-border area. Within the project Purda municipality plans to invest in the area of Construction of infrastructure for water treatment and prevention and reduction of pollution (including water and air) through the reconstruction of the existing water supply and hydrophore. Projects related to raising the capacity of emergency services and adaptation to climate change, monitoring services by environmental services through the purchase of specialist rescue equipment, training, workshops and meetings, to develop joint solutions for crisis management and response to such threats (eg forest fires, floods, droughts, etc.).

Powrót do listy partnerów