Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Gmina Ryn

Adres

ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn
11-520 Ryn

Strona internetowa

www.miastoryn.pl

Kraj

Polska

Region

suwalski

Priorytet

(CT 6) P2 Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym

Status prawny organizacji

administracja publiczna

Szukam partnera z:

Russia

Imię i nazwisko

Emilia Kowalewska

Pozycja/funkcja sprawowana w organizacji

Stanowisko ds. promocji i rozwoju

Telefon

+48 87 429 39 60

E-mail

promocja@miastoryn.pl

Pomysł na projekt (w języku angielskim)

Extension of the water intake with the construction of the waterworks and sanitary installation in rural areas. It is an indispensable element of taking care of the surface waters of the Great Masurian Lakes and improving the quality of life of the inhabitants.

Powrót do listy partnerów