Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Gmina Ostróda

Adres

ul. Jana III Sobieskiego 1
14-100 Ostróda

Strona internetowa

www.gminaostroda.pl

Kraj

Polska

Region

elbląski

Priorytet

(CT 6) P2 Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym

Status prawny organizacji

administracja publiczna

Szukam partnera z:

Russia

Imię i nazwisko

Jan Brzozowski

Pozycja/funkcja sprawowana w organizacji

Kierownik Referatu Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego

Telefon

+48 89 676 07 80

E-mail

brzozowski@gminaostroda.pl

Pomysł na projekt (w języku angielskim)

The project includes the construction of a sewerage network and the reconstruction of the water treatment station together with the extension of the water supply network in the villages: Durąg and Ornowo in the commune of Ostróda. The implementation of the project will significantly improve and protect of the natural environment in the catchment area of the Drwęca River and the Baltic Sea.

Powrót do listy partnerów