Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Gmina Miasto Ustka

Adres

ul. Ks.Kard. St. wyszyńskiego 3
76-270 Ustka

Strona internetowa

www.ustka.pl

Kraj

Polska

Region

słupski

Priorytet

(CT 3) P1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego

Status prawny organizacji

administracja publiczna

Szukam partnera z:

Russia

Imię i nazwisko

Joanna Koza

Pozycja/funkcja sprawowana w organizacji

Inspektor Wydziału Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej

Telefon

598154 - 342

E-mail

jkoza@um.ustka.pl

Pomysł na projekt (w języku angielskim)

Powrót do listy partnerów