Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Gmina Prostki

Adres

ul.1 Maja 44B 19-335 Prostki
19-335 Pro Prostki

Strona internetowa

www.prostki.pl

Kraj

Polska

Region

suwalski

Priorytet

(CT 3) P1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego

Status prawny organizacji

administracja publiczna

Szukam partnera z:

Russia

Imię i nazwisko

Mirosław Orłowski

Pozycja/funkcja sprawowana w organizacji

Wójt gminy

Telefon

087 6112012

E-mail

sekretariat@prostki.pl

Pomysł na projekt (w języku angielskim)

Cooperation in the field of education, sports, educational projects and cultural cooperation. Promoting tourism development. Development of economic cooperation.Implementation of joint investment projects.Conducting joint activities in the field of promotion and development.

Powrót do listy partnerów