Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Gmina Piecki

Adres

ul. Zwycięstwa 34
11-710

Strona internetowa

www.gminapiecki.pl

Kraj

Polska

Region

olsztyński

Priorytet

(CT 3) P1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego

Status prawny organizacji

administracja publiczna

Szukam partnera z:

Russia

Imię i nazwisko

Hubert Sadownikow

Pozycja/funkcja sprawowana w organizacji

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Zarządzania Kryzysowego

Telefon

504 919 266

E-mail

h.sadownikow@piecki.com.pl

Pomysł na projekt (w języku angielskim)

Within the framework of Poland-Russia Cross Border Cooperation Programme 2014-2020, the Municipality of Pieckiis planning to implement the project of reconstruction of the amphitheater with the audience and accompanying infrastructure in Piecki (we have a technical documentation and required permits).

Powrót do listy partnerów