Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Archaeological Museum in Gdańsk

Adres

Mariacka 25/26
80-803 Gdańsk

Strona internetowa

www.archeologia.pl

Kraj

Polska

Region

trójmiejski

Priorytet

(CT 3) P1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego

Status prawny organizacji

podmiot prawa publicznego

Szukam partnera z:

Russia

Imię i nazwisko

Marta Sroczyńska

Pozycja/funkcja sprawowana w organizacji

project coordinator

Telefon

48 602 611 047

E-mail

m.sroczynska@archeologia.pl

Pomysł na projekt (w języku angielskim)

Archaeological Museum in Gdańsk, Poland, is looking for a Russian partner in the Kaliningrad region willing to realize jointly a project related to the preservation of historical heritage, exchange of expertise and experiences in the field of preservation and presentation/ exhibiting of historical buildings/artifacts, as well a joint promotional activities. The project is going to include an infrastructural component/ component related to the preparation technical documentation for a future investment.

Powrót do listy partnerów