Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Gmina Łeba

Adres

ul.Kościuszki 90
84-360 Łeba

Strona internetowa

www.leba.eu

Kraj

Polska

Region

słupski

Priorytet

(CT 6) P2 Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym

Status prawny organizacji

administracja publiczna

Szukam partnera z:

Russia

Imię i nazwisko

Andrzej Strzechmiński

Pozycja/funkcja sprawowana w organizacji

Burmistrz Miasta Łeba

Telefon

59 8661 510

E-mail

sekretariat@leba.eu

Pomysł na projekt (w języku angielskim)

Construction of infrastructure improving access to beach "A"in Łeba, protecting the shore and protecting the environment, including decreasing anthropopressure caused by disordered tourist traffic. The project has the aim to take action in the scope of construction of small tourist infrastructure , which will increase the attractiveness of the area, to channel tourist traffic, which will in the result contribute to the preservatoin of the proper condition of natural habitats and spacies, fothegrilla and praservation of biodiversity.

Powrót do listy partnerów