Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Nicolaus Copernicus Foundation

Adres

Truszczyny 57, 13-220 Rybno
13-220 Truszczyny

Strona internetowa

copernicusfoundation,eu

Kraj

Polska

Region

elbląski

Priorytet

(CT 3) P1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego

Status prawny organizacji

organizacja pozarządowa

Szukam partnera z:

Russia

Imię i nazwisko

Robert Szaj

Pozycja/funkcja sprawowana w organizacji

Dyrektor Generalny

Telefon

508698232

E-mail

copernicus@ekoprussia.home.pl

Pomysł na projekt (w języku angielskim)

Construction of an astronomical observatory and implementation of conferences and educational meetings related to Nicolaus Copernicus and the stays of Copernicus in Kaliningrad. Copernicus' influence on the activity of Friedrich Wilhelm Bessel

Powrót do listy partnerów