Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

checkvilDen

Adres

213 Rockwood Dr
123141 Ulaanbaatar

Strona internetowa

Kraj

Rosja

Region

słupski

Priorytet

(CT 6) P2 Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym

Status prawny organizacji

inne

Szukam partnera z:

Russia

Imię i nazwisko

checkvilDen

Pozycja/funkcja sprawowana w organizacji

Telefon

86226852975

E-mail

milemilefos@gazeta.pl

Pomysł na projekt (w języku angielskim)

Powrót do listy partnerów