Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Poland - Russia European Union
 

Association of municipalities \"Barcja\"

Adres

Piłsudskiego 1

Strona internetowa

Kraj

Polska

Region

Priorytet

(CT 3) P1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego

Status prawny organizacji

Szukam partnera z:

Russia

Imię i nazwisko

Pozycja/funkcja sprawowana w organizacji

Telefon

89 752 05 72

E-mail

k.lizurej@miastoketrzyn.pl

Pomysł na projekt (w języku angielskim)

It is planned to build bike paths connecting route Green Vello the route Mazury large loop through the creation of an integrated trail bike paths in the District Kętrzynski. As first, it is planned to create paths connecting the most important historical sites such as Gierloz with the town and the Municipality of Ketrzyn. The planned investment will contribute significantly to the popularization of the region among the tourists and increase the safety of tourists traveling here by deriving them from the district roads and provincial on the bike paths.

Powrót do listy partnerów