Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Poland - Russia European Union
 

Gmina Bartoszyce

Adres

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce

Strona internetowa

www.gmina-bartoszyce.pl

Kraj

Polska

Region

olsztyński

Priorytet

(CT 6) P2 Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym

Status prawny organizacji

administracja publiczna

Szukam partnera z:

Russia

Imię i nazwisko

Pozycja/funkcja sprawowana w organizacji

Telefon

89 762 77 05

E-mail

s.jonczyk@gmina-bartoszyce.pl

Pomysł na projekt (w języku angielskim)

This project concerns the construction of the last stage of the sanitary, gravity and discharge sewage system together with the construction of two sewage pumping stations in Galiny in the municipality of Bartoszyce. The implementation of the project will significantly contribute to the improvement of the environment and will allow an adequate system of the water and sewage management in this area by directing the pollution through the sanitary sewage system built in earlier stages to the municipal sewage treatment plant in Bartoszyce.

Powrót do listy partnerów