Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Poland - Russia European Union
 

Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie

Adres

Czarna Woda, ul. Mickiewicza 7
83-262 Czarna Woda

Strona internetowa

http://drewno40.pl/

Kraj

Polska

Region

starogardzki

Priorytet

(CT 6) P2 Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym

Status prawny organizacji

organizacja pozarządowa

Szukam partnera z:

Russia

Imię i nazwisko

Iwona Grajewska

Pozycja/funkcja sprawowana w organizacji

Prezes Zarządu

Telefon

539993516

E-mail

iwona.grajewska@drewno40.pl

Pomysł na projekt (w języku angielskim)

Two model timber houses will be built: one in Czarna Woda (Pomorskie Region) and one in Kaliningrad - in order to demonstrate and promote the advantages of energy - efficient buildings. The houses (37 m2 each) will be constructed from STEICO materials: STEICO's expertise has enabled the development of an expanding range of natural, timber and sustainable building and insulation solutions. The wooden, energy - efficient buildings in Poland and Russia should become a lifestyle product with consumers becoming increasingly knowledgeable about the benefits of healthy living, sustainability and envionment protection. The Project amounts to EUR 300.000 for each partner (Timber Association in Czarna Woda and Kaliningrad Partner). The budget may be changed.

Powrót do listy partnerów