Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Program Polska - Rosja 2014 - 2020 w liczbach Podział alokacji na cele tematyczne

Dziedzictwo kulturowe

22,64

mln EUR

Środowisko

19,08

mln EUR

Dostępność

14,77

mln EUR

Bezpieczeństwo granicy

6,36

mln EUR