Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Wytyczne przygotowania studium wykonalności i Metryki wskaźników produktu i rezultatu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 2017-07-07, Kategoria: Aktualności z programu

Chcielibyśmy poinformować wszystkich potencjalnych beneficjentów, że zostały opracowane i zatwierdzone „Wytyczne przygotowania studium wykonalności”.

Proszę pamiętać, że w przypadku projektów zwierających komponent infrastrukturalny o wartości minimum 1 miliona euro, beneficjenci składają pełne studium wykonalności w językach narodowych – polskim lub rosyjskim, łącznie ze streszczeniem w języku angielskim.

Dla projektów zawierających komponent infrastrukturalny o wartości niższej niż 1 milion euro, ale przekraczającej 50 000 euro należy wypełnić skrócone studium wykonalności, znajdujące się w Aplikacji Projektowej.

Jednocześnie, chcielibyśmy poinformować, że zostały również opracowane Metryki wskaźników produktu i rezultatu w ramach Programu.


Dokumenty do pobrania

Wytyczne przygotowania studium wykonalności – wersja angielska (plik w formacie pdf; rozmiar: 514 KB)

Metryki wskaźników produktu i rezultatu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 (plik w formacie pdf; rozmiar: 1,13 MB)