Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Poland - Russia European Union

Program Polska - Rosja 2014 - 2020 w liczbach Podział alokacji na cele tematyczne

Dziedzictwo kulturowe

24,95

mln EUR

Środowisko

21,20

mln EUR

Dostępność

16,89

mln EUR