Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Dokumenty dla beneficjentów

Obowiązująca Umowa Partnerska i Umowa o Dofinansowanie z załącznikami – zatwierdzone przez Wspólny Komitet Monitorujący 25.03.2019

Umowa Partnerska_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 116 KB)

Umowa Partnerska_PL (plik w formacie doc; rozmiar: 260 KB)

Umowa o dofinansowanie_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 153 KB)

Umowa o dofinansowanie_PL (plik w formacie doc; rozmiar: 332 KB)

Aneksy

Informacje o rachunku bankowym_EN(plik w formacie pdf; rozmiar: 106 KB)

Formularz przeznaczony dla osób prawnych_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 321 KB)

 

Obowiązujące podręczniki Programu – zatwierdzone przez Wspólny Komitet Monitorujący 13.11.2019

Podręcznik Programu część I – Wnioskodawca_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 1,14 MB)

Podręcznik Programu część II – Realizacja Projektu_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 860 KB)

 

Combating fraud in Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020_EN (file type: pdf; size: 1,3 MB)

 

Wzory raportów dla beneficjentów 

Wniosek o płatność EN (plik w formacie doc; rozmiar: 29,5 KB)

Raport początkowy EN (plik w formacie docx; rozmiar: 80,3 KB)

Krótki raport opisowy EN (plik w formacie docx; rozmiar: 83,9 KB)

Część A Raport Okresowy EN (plik w formacie docx; rozmiar: 85,8 KB)

Część B Raport Okresowy EN (plik w formacie xlsx; rozmiar: 32,4 KB)

Część A Raport końcowy EN (plik w formacie doc; rozmiar: 165 KB)

Część B Raport końcowy EN (plik w formacie xlsx; rozmiar: 34,0 KB)

 

Wytyczne do weryfikacji wydatków z załącznikami – zatwierdzone przez Wspólny Komitet Monitorujący 10.01.2020

Wytyczne do weryfikacji wydatków

Wytyczne do weryfikacji wydatków EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 399 KB)

Ankes 1 Wytyczne dotyczące korekt finansowych

Aneks 1 Wytyczne dotyczące korekt finansowych EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 300 KB)

Aneks 2 Certyfikat audytora 

Aneks 2 Certyfikat audytora EN (plik w formacie docx; rozmiar: 137 KB)

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu EN (plik w formacie docx; rozmiar: 180 KB)

Aneks 3a Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli umowy do świadczenia usług

Aneks 3a Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli umowy do świadczenia usług (plik w formacie docx; rozmiar: 164 KB)

Aneks 4 Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych (polscy beneficjenci)

Aneks 4 Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych EN (dla polskich beneficjentów) (plik w formacie PDF; rozmiar: 210 KB)

Aneks 5 Lista sprawdzająca dot. zamówień publicznych w Rosji

Aneks 5 Lista sprawdzająca dot. zamówień publicznych w Rosji EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 266 KB)

Aneks 6 Oświadczenie o poufności i bezstronności 

Aneks 6 Oświadczenie o poufności i bezstronności EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 115 KB)

Aneks 7 Lista sprawdzająca dot. zatwierdzenia audytora

Aneks 7 Lista sprawdzająca dot. zatwierdzenia audytora EN (plik w formacie docx; rozmiar: 146 KB)

Aneks 8 Zatwierdzenie audytora

Aneks 8 Zatwierdzenie audytora EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 101 KB)

Aneks 9a Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 1

Aneks 9a Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 1 EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 141 KB)

Aneks 9b Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 2

Aneks 9b Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 2 EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 220 KB)

Aneks 9c Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu - umowa do świadczenia usług

Aneks 9c Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu - umowa do świadczenia usług (plik w formacie PDF; rozmiar: 272 KB)

Ankes 10 Notatka dot. nieprawidłowości

Aneks 10 Notatka dot. nieprawidłowości EN (plik w formacie docx; rozmiar: 47,5 KB)

Wzór umowy między beneficjentem a audytorem

Wzór umowy między beneficjentem a audytorem_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 34,9 KB)

 

Zmiany w projekcie

Załącznik 6.4.1 do Podręcznika WST - Prośba o zmiany w projekcie

Załącznik 6.4.1 Prośba o zmiany w projekcie_EN (plik w formacie doc; rozmiar: 103 KB)

Załącznik 6.4.2 do Podręcznika WST - Tabela kalkulacji zmian w budżecie

Załącznik 6.4.2 Tabela kalkulacji zmian w budżecie_EN (plik w formacie xls; rozmiar: 39,5 KB)

 

Podręcznik ze wskazówkami dla polskich beneficjentów dotyczący udzielania zamówień w ramach projektów

Zamówienia udzielane w ramach projektów_PL (plik w formacie PDF; rozmiar: 1,55 MB)

 

Wytyczne dotyczące działań promocyjnych podczas wdrażania projektu

Wytyczne dotyczące działań promocyjnych podczas wdrażania projektu_EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 1,13 MB)