Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Dokumenty dla beneficjentów

Umowa Partnerska_PL (plik w formacie doc; rozmiar: 230 KB)

Umowa o Dofinansowanie_PL (plik w formacie doc; rozmiar: 323 KB)

Programme Manual Part II - Project Implementation_EN (file type: pdf, size 1,3 MB)

Combating fraud in Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020_EN (file type: pdf; size: 1,3 MB)

 

Wzory raportów dla beneficjentów (wersje robocze)

Wniosek o płatność – wersja robocza EN (plik w formacie doc; rozmiar: 29,5 KB)

Raport początkowy – wersja robocza EN (plik w formacie docx; rozmiar: 80,3 KB)

Krótki raport opisowy – wersja robocza EN (plik w formacie docx; rozmiar: 83,9 KB)

Część A Raport Okresowy – wersja robocza EN (plik w formacie docx; rozmiar: 85,8 KB)

Część B Raport Okresowy – wersja robocza EN (plik w formacie xlsx; rozmiar: 32,4 KB)

Część A Raport końcowy – wersja robocza EN (plik w formacie doc; rozmiar: 165 KB)

Część B Raport końcowy – wersja robocza EN (plik w formacie xlsx; rozmiar: 34,0 KB)

 

Wytyczne do weryfikacji wydatków z załącznikami:

Wytyczne do weryfikacji wydatków EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 901 KB)

Aneks 1 Wytyczne dotyczące korekt finansowych EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 448 KB)

Aneks 2 Certyfikat audytora EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 657 KB)

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 932 KB)

Aneks 4 Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych EN (dla polskich beneficjentów) EN (plik w formacie PDF; rozmiar:757 KB)

Aneks 5 Lista sprawdzająca dot. zamówień publicznych w Rosji EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 759 KB)

Aneks 6 Oświadczenie o poufności i bezstronności EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 562 KB)

Aneks 7 Lista sprawdzająca dot. zatwierdzenia audytora EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 546 KB)

Aneks 8 Zatwierdzenie audytora EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 400 KB)

Aneks 9a Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 1 EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 597)

Aneks 9b Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 2 EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 652 KB)

Aneks 10 Notatka dot. nieprawidłowości (plik w formacie PDF; rozmiar: 535 KB)

Aneks 11 Lista sprawdzająca do weryfikacji zasad konkurencyjności dla polskich beneficjentów EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 803 KB)

 

Podręcznik ze wskazówkami dla polskich beneficjentów dotyczący udzielania zamówień w ramach projektów

Zamówienia udzielane w ramach projektów_PL (plik w formacie PDF; rozmiar: 1,55 MB)