Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Dokumenty dla beneficjentów

Dokument uzupełniający do Podręczników Programu związany z zawieszeniem umowy finansowej

Suplement do Podręczników Programu (plik w formacie pdf; rozmiar: 265 KB)

Suplement nr 2 do Podręczników Programu (plik w formacie pdf; rozmiar: 325 KB) – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 07.02.2023 

Suplement nr 3 do Podręczników Programu (plik w formacie pdf; rozmiar: 338 KB) – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 16.06.2023 

Zaktualizowany Suplement nr 3 do Podręczników Programu (plik w formacie pdf; rozmiar: 340 KB) – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 30.06.2023 

Zaktualizowany Suplement nr 4 do Podręczników Programu (plik w formacie pdf; rozmiar: 352 KB) – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 31.10.2023 (obowiązujący)

 

Uzupełnienie do podręczników Programu i „Wytycznych do weryfikacji wydatków” w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19

Uzupełnienie do podręczników Programu i „Wytycznych do weryfikacji wydatków” w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 269 KB)

 

Obowiązująca Umowa Partnerska i Umowa o Dofinansowanie z załącznikami – zatwierdzone przez Wspólny Komitet Monitorujący 25.03.2019

Umowa Partnerska_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 116 KB)

Umowa Partnerska_PL (plik w formacie doc; rozmiar: 260 KB)

Umowa o dofinansowanie_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 153 KB)

Umowa o dofinansowanie_PL (plik w formacie doc; rozmiar: 332 KB)

Aneksy

Informacje o rachunku bankowym_EN(plik w formacie pdf; rozmiar: 106 KB)

Formularz przeznaczony dla osób prawnych_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 321 KB)

 

Obowiązujący Podręcznik dla beneficjentów część I – Wnioskodawca – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 30.03.2021

Podręcznik Programu część I – Wnioskodawca_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 1,18 MB)

Aneks 9 Notatka o zamówieniach publicznych_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 63,8 KB)

Aneks 10 Deklaracja bezstronności i poufności_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 56,1 KB)

Obowiązujący Podręcznik dla beneficjentów część II – Realizacja Projektu – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 30.03.2021  

Podręcznik Programu część II – Realizacji Projektu EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 1,03 MB)

 

Zwalczanie nadużyć finansowych w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020_EN (plik w formacie: pdf; rozmiar: 545 KB)

Zwalczanie nadużyć finansowych w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020_EN wersja dostępna (plik w formacie doc; rozmiar: 254 KB)

 

Przygotowanie części finansowej w raporcie okresowym/końcowym projektu (dokument z 07.04.2021)

Przygotowanie części finansowej w raporcie okresowym/końcowym projektu_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 235 KB)

 

Wzory raportów dla beneficjentów 

Wniosek o płatność EN (plik w formacie doc; rozmiar: 34,0 KB) – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 30.03.2021

Raport początkowy EN (plik w formacie docx; rozmiar: 760 KB) – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 06.06.2022

Krótki raport opisowy EN (plik w formacie docx; rozmiar: 762 KB) – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 06.06.2022

Część A Raport Okresowy EN (plik w formacie docx; rozmiar: 762 KB) – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 06.06.2022

Część B Okresowy raport finansowy projektu EN (plik w formacie xlsx; rozmiar: 85,5 KB) – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 22.09.2020

Część A Raport końcowy EN (plik w formacie doc; rozmiar: 724 KB) – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 31.10.2023

Część B Końcowy raport finansowy projektu EN (plik w formacie xlsx; rozmiar: 85,7 KB) – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 22.09.2020

 

Wytyczne do weryfikacji wydatków z załącznikami – zatwierdzone przez Wspólny Komitet Monitorujący 21.04.2023

Wytyczne do weryfikacji wydatków

Wytyczne do weryfikacji wydatków_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 468 KB)

Ankes 1 Wytyczne dotyczące korekt finansowych

Aneks 1 Wytyczne dotyczące korekt finansowych (plik w formacie pdf; rozmiar: 260 KB)

Aneks 2 Certyfikat audytora 

Aneks 2 Certyfikat audytora_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 56 KB)

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 103 KB)

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu EN (plik w formacie docx; rozmiar: 197 KB) – wzór z instrukcją

Aneks 3a Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli umowy do świadczenia usług

Aneks 3a Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli umowy do świadczenia usług_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 164 KB)

Aneks 4 Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych (polscy beneficjenci) – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzonych przed 1 stycznia 2021 r.

Aneks 4 Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych (polscy beneficjenci) – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzonych przed 1 stycznia 2021 r._EN (plik w formacie docx; rozmiar: 72 KB)

Aneks 4a Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych (polscy beneficjenci) – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzanych po 1 stycznia 2021 r. – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 20.07.2022

Aneks 4a Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych (polscy beneficjenci) – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzanych po 1 stycznia 2021 r._EN (plik w formacie docx; rozmiar: 165 KB)

Aneks 5 Lista sprawdzająca dot. zamówień publicznych w Rosji

Aneks 5 Lista sprawdzająca dot. zamówień publicznych w Rosji_EN (plik w formacie docx, rozmiar: 152 KB)

Aneks 6 Oświadczenie o poufności i bezstronności 

Aneks 6 Oświadczenie o poufności i bezstronności_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 156 KB)

Aneks 7 Lista sprawdzająca dot. zatwierdzenia audytora

Aneks 7 Lista sprawdzająca dot. zatwierdzenia audytora_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 66,8 KB)

Aneks 8 Zatwierdzenie audytora

Aneks 8 Zatwierdzenie audytora_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 141 KB)

Aneks 9a Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 1

Aneks 9a Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 1_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 99 KB)

Aneks 9b Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 2

Aneks 9b Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 2_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 61,6 KB)

Aneks 9c Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – umowa do świadczenia usług

Aneks 9c Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – umowa do świadczenia usług_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 72,6 KB)

Aneks 10 Notatka dot. nieprawidłowości

Aneks 10 Notatka dot. nieprawidłowości_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 93 KB)

Aneks 11 Lista kontrolna do weryfikacji zasad konkurencyjności – dotyczy tylko polskich beneficjentów – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzonych przed 1 stycznia 2021 r.

Aneks 11 Lista kontrolna do weryfikacji zasad konkurencyjności – dotyczy tylko polskich beneficjentów – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzonych przed 1 stycznia 2021 r._EN (plik w formacie doc; rozmiar: 801 KB)

Aneks 11a Lista kontrolna do weryfikacji zasad konkurencyjności – dotyczy tylko polskich beneficjentów – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzanych po 1 stycznia 2021 r. – zatwierdzona przez Wspólny Komitet Monitorujący 20.07.2022

Aneks 11a Lista kontrolna do weryfikacji zasad konkurencyjności – dotyczy tylko polskich beneficjentów – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzanych po 1 stycznia 2021 r._EN (plik w formacie doc; rozmiar: 214 KB)

Aneks 12 Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych dla programów EIS (tylko dla polskich beneficjentów)

Aneks 12 Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych dla programów EIS (tylko dla polskich beneficjentów)_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 172 KB)

Aneks 13 Wyniki weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tylko dla polskich beneficjentów)

Aneks 13 Wyniki weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tylko dla polskich beneficjentów) EN_(plik w formacie docx; rozmiar: 35,7 KB)

Aneks 14 Raport z kontroli jakościowej

Aneks 14 Raport z kontroli jakościowej_EN (plik w formacie doc; rozmiar: 82 KB)

Aneks 15 Metodologia wyboru próby raportów i kosztów

Aneks 15 Metodologia wyboru próby raportów i kosztów_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 257 KB)

Wzór umowy między beneficjentem a audytorem

Wzór umowy między beneficjentem a audytorem_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 34,9 KB)

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1