Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Projekty regularne

W Programie realizowane są projekty regularne, które wybierane są podczas otwartego naboru wniosków. Planowany okres realizacji projektów regularnych nie może przekroczyć 24 miesięcy.  

Wszystkie projekty w ramach Programu muszą być realizowane w partnerstwie, czyli we współpracy co najmniej dwóch instytucji, z których jedna pochodzi z Polski, a druga z Federacji Rosyjskiej. Partnerzy ustalają między sobą, który spośród nich będzie pełnił rolę beneficjenta wiodącego, którego zadaniem będzie reprezentowanie partnerstwa.

Minimalna wartość dofinansowania projektów regularnych wynosi 100 000 euro, natomiast maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 500 000 euro. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych projektu.

 

HERITAGE

Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1