Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Program Polska - Rosja 2014 - 2020 w liczbach Podział alokacji na cele tematyczne

Dziedzictwo kulturowe

20,75

mln EUR

Środowisko

17,35

mln EUR

Dostępność

13,42

mln EUR

Bezpieczeństwo granicy

5,78

mln EUR