Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Umowa partnerska pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie a miastem Gusiew została podpisana 2019-04-02, Kategoria: Aktualności z projektów

W dniu 27 marca 2019 r. w mieście Gusiew odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z przedstawicielami miasta Gusiew. W trakcie spotkania podpisano umowę partnerską do Dużego Projektu Infrastrukturalnego pt. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”, który będzie realizowany w Programie Polska-Rosja 2014-2020.

W ramach projektu planowana jest budowa mostu wraz z budową nowego odcinka drogi po polskiej stronie granicy oraz remont ulic i chodników w miejscowości Gusiew po stronie rosyjskiej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności do przejścia granicznego Bezledy – Bagrationowsk oraz rozwoju sieci transportowej w obszarze przygranicznym.