Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Dodatkowe środki przyznane polskim beneficjentom projektów 2023-03-10, Kategoria: Aktualności z programu

Informujemy, że 10 marca br. Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) Programu podjął decyzję dotyczącą przyznania dodatkowych środków polskim beneficjentom Programu.

Zgodnie z decyzją WKM-u środki unijne, które nie zostały wypłacone lub podlegające procedurze odzyskania od beneficjentów rosyjskich na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2192 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia przepisów szczegółowych dotyczących programów współpracy na lata 2014-2020 wspieranych
z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” wskutek zakłócenia realizacji programów, zostaną przyznane polskim beneficjentom realizującym projekty w ramach naszego Programu.

Maksymalna wartość środków unijnych, które zostaną przyznane polskim beneficjentom Programu wynosi 8,7 mln EUR.

WKM podjął decyzję  podziału środków unijnych (do pobrania pod informacją) opartą na wynikach ankiet przeprowadzonych przez Wspólny Sekretariat Techniczny. Ankiety miały na celu sprawdzenie zainteresowania polskich beneficjentów w odniesieniu do poniższych zagadnień:

1) zwiększenie budżetów polskich beneficjentów projektów na działania mające na celu przeciwdziałanie kryzysowi migracyjnemu,

2) dodatkowe działania zgodne ze wskaźnikami obecnie realizowanych projektów (lub innymi wskaźnikami Programu z danego celu tematycznego), a także zwiększenie dofinansowania na obecnie realizowane działania beneficjentów, na które nie wystarczyły zaplanowane środki.

Dokumenty do pobrania:

Decyzja o podziale środków unijnych niewypłaconych i odzyskanych od beneficjentów rosyjskich (plik w formacie pdf; rozmiar: 237 KB)

 

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1