Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Nowa wersja dokumentu uzupełniającego do Podręczników Programu 2023-06-20, Kategoria: Aktualności z programu

Informujemy, że trzecia wersja dokumentu uzupełniającego do Podręczników Programu, zatwierdzona przez Wspólny Komitet Monitorujący 16 czerwca 2023 r., dostępna jest do pobrania w zakładce „Dla Beneficjentów” – „Dokumenty dla beneficjentów”.

Zmiany wprowadzone przez nową wersję dokumentu uzupełniającego do Podręczników Programu głównie dotyczą zamykania projektów w związku ze zbliżającym się zamknięciem Programu.

Zmiany w szczególności dotyczą następujących kwestii:

- beneficjenci zobowiązani są do złożenia raportu końcowego do WST nie później niż 2 miesiące po zakończeniu okresu realizacji projektu, w którym aneks do umowy o dofinansowanie lub do umowy dodatkowej (subsidiary contract) został podpisany po 1 czerwca 2023 r., a projekt zostanie przedłużony aneksem do umowy; w przypadku, gdy aneks do umowy zostanie podpisany po 1 czerwca 2023 r. ale nie będzie dotyczył przedłużenia projektu, a okres jego realizacji zostanie zakończony, termin na złożenie raportu końcowego do WST to 2 miesiące po podpisaniu aneksu do umowy;

- wszystkie działania realizowane w ramach projektów muszą zostać zakończone oraz wszystkie koszty muszą zostać poniesione i opłacone (z wyjątkiem tych związanych z przygotowaniem raportu końcowego) przed zatwierdzoną datą zakończenia okresu realizacji projektu, która nie może przypadać później niż 31 października 2023 r. dla projektów, które otrzymały dofinansowanie z dodatkowych środków; żadne wnioski o dalsze przedłużenie projektu nie będą zatwierdzone; wszystkie raporty końcowe należy złożyć do WST najpóźniej do 31 grudnia 2023 r;

- beneficjenci nie mają obowiązku składania krótkich raportów opisowych po 1 czerwca 2023 r.;

- obowiązkowa weryfikacja administracyjna w przypadku nabycia przez beneficjenta środków trwałych o wartości jednostkowej równej lub wyższej niż 5 000 euro brutto powinna być przeprowadzona przez audytora w formie kontroli na miejscu (w siedzibie beneficjenta); kontrola zza biurka, na którą wcześniej zezwalano, nie będzie akceptowana.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1