Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Informacja dla beneficjentów 2023-06-22, Kategoria: Aktualności z programu

W związku ze zbliżającym się zamknięciem Programu, WST pragnie przypomnieć beneficjentom, że aby sprawnie zakończyć i rozliczyć projekt ważne jest przygotowywanie wysokiej jakości dokumentów (np. wniosków o zmiany, raportów, wyjaśnień itp.) oraz przestrzeganie obowiązujących terminów. Dozwolone są tylko dwie rundy poprawek dokumentów. Wszystkie działania projektowe muszą się zakończyć, a wszystkie koszty muszą zostać poniesione i opłacone (z wyjątkiem tych związanych z przygotowaniem raportu końcowego) przed zatwierdzonym terminem zakończenia okresu realizacji projektu, który nie może przypadać później niż na 31 października 2023 r. dla projektów, którym przyznano dofinansowanie z dodatkowych środków. Żadne wnioski o zmiany dotyczące przedłużenia projektu nie zostaną zatwierdzone. Wszystkie raporty końcowe należy złożyć do WST do 31 grudnia 2023 r. Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie zasad i wymagań Programu, jak również nieprzestrzeganie podanych terminów może skutkować niekwalifikowalnością kosztów projektu.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1